Algemene Informatie

Algemeen Bestuur

Voorzitter: Ivo Janssen
Secretaris: Kim Peeters
Penningmeester: Erik Verhees
Leden:
Muziekcommissie: John Bekkers
Opleidingsorkest: Annique Janssen
Financiële commissie: Nico Hoekstra
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

Secretariaat: Kim Peeters, secretariaat.khl@gmail.com , Tel. 0475- 436655.