Vereniging: Koninklijke Harmonie Lentekrans – Linne (Limburg)
Speelniveau: Jeugddivisie
Repetitie op: zaterdag – avond

Lentekrans Opleidingsorkest Linne (afgekort LOL) is de jeugdafdeling van de Koninklijke Harmonie Lentekrans uit Linne.Voor dit opleidingsorkest zoeken we per 1 september 2022 een

nieuwe dirigent(e)

Het jeugdorkest repeteert op zaterdagavond tussen 17.30 en 19.00 uur in ons clublokaal De Harmoniezaal gelegen aan de Grotestraat 9 in Linne.

De Koninklijke Harmonie Lentekrans bestaat verder nog uit de “grote harmonie”. De aanwas van nieuwe muzikanten voor deze groep beslaat grotendeels uit de doorstroom vanuit het opleidingsorkest. Een commissie van jeugdleden, ouders en bestuursleden organiseert ieder jaar diverse activiteiten met als grootste doel het versterken van de onderlinge band en het met plezier samen muzikale activiteiten ontwikkelen. De jeugdleden krijgen verder nog lessen gegeven door professionele docenten.

Om de jeugd te motiveren lid van Lentekrans te blijven, zijn een aantal zaken die wij uitermate belangrijk vinden in het profiel van de nieuwe dirigent(e)
.• Bevlogen zijn en begaan met de groep
• Betrokken zijn bij de muzikanten, flair, humor, specifieke educatieve vermogens
• Stimulator/motivator voor leden Opleidingsorkest
• Intermediair tussen de geledingen. Te denken valt hierbij aan de opvoeders, muziekleraren, bestuursleden Lentekrans, dirigent grote harmonie. Er dient een soepele overgang (doorstroming) mogelijk te zijn van het opleidingsorkest naar het grote orkest.
• Werving nieuwe ledenSollicitaties (motivatie en C.V.) zien wij graag tegemoet voor 1 juni 2022. Sollicitatiegesprekken zullen midden juni gepland worden. Bij meerdere geschikte kandidaten zullen proefdirecties op 9 juli plaatsvinden.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan:Kim Peeters-Daamen, secretarissecretariaat.khl@gmail.com Mochten er vragen zijn over de sollicitatie dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.