Jeugdharmonie “Lentekrans” Linne is in 1957 opgericht door dhr. Jean Weerts.
Dirigent Weerts besloot reeds in 1958 met het jeugdkorps deel te nemen aan een concours en wel te Swalmen in de 4e afdeling. Het resultaat was 281 punten en dat hield in een 1e prijs. In 1959 werd wederom deelgenomen aan een concours in de 4e afdeling te Schinnen. Het verbluffende resultaat was : 324 pnt. 1e prijs met “lof der jury”. Nadat Jean Weerts het erg druk kreeg met meerdere korpsen, liet hij de directie voorlopig over aan enkele “assistenten”.

Tijdens het gezamenlijk Concert in 1968 trad de Jeugdharmonie op met twee dirigenten n.l. Piet Heyckers Ksz. en Chr.Smeets. Na een aantal niet als zodanig opgeleide dirigenten. nam in 1973/1974 onze toenmalige solo-klarinettist Frans Scheepers de jeugdharmonie als dirigent onder handen en met succes. Vanaf dat moment begint voor de Jeugdharmonie een duidelijk muzikale periode. Er werd deelgenomen aan het Jeugdkorpsentoernooi te Roermond op 7 september 1975. Bij de afdeling harmonie behaalde Lentekrans het hoogste aantal punten met als uitgevoerde werken: “Symphonie in C ” van Gossec en “Ouverture Estivale” van Clerisse.

Nadat Frans Scheepers in augustus 1976 de directie van Jean Weerts over het grote korps had overgenomen, nam Mirjam Smeets de directie van het Jeugdorkest op zich. Bij afwezigheid van Mirjam nam Gert-Jan Koldenhof de directie waar. Enkele jaren later vertrok Mirjam naar Bodegraven en nam Frits Mennen uit Neeritter de leiding van de Jeugdharmonie over. Er werden concerten gegeven te Budel-Dorplein en Jabeek. Na enige jaren kreeg Frits een onderwijsbaan in het VWO en werd de jeugdharmonie erbij een te zware belasting.

Toen kreeg Piet Préjean de leiding. Na zijn vakkundige inbreng gedurende diverse jaren, gaf Piet de directie van de jeugd over aan zijn zoon Rolf Préjean en aan Robert Smulders, die beiden evenals Piet Préjean een cursus hulpdirigent afgesloten hadden. Rolf en Robert namen deel aan het Bondsconcours voor Jeugdensembles te Weert op 22 april 1990 en werden daar meteen als 3e geklasseerd bij een deelname van dertien jeugdkorpsen. De werken welke werden uitgevoerd waren : “Little Studies” van Henk van Lijnschoten en “Ouverture Estivale” van Clerisse. Resultaat 210 punten. Nadat Robert zijn directietaken van de Jeugd-harmonie, wegens werkzaamheden in het westen des lands had overgedragen aan Rolf Préjean, werd in 1991 wederom deelgenomen aan het Bondsconcours voor Jeugdkorpsen te Weert op 21 april 1991. Er waren acht deelnemers. Hiervan behaalde Jeugdharmonie Lentekrans de Kampioenstitel met de volgende werken: “Neil Diamond in Concert” en “Rikudim” van Jan van der Roost. Totaal 214 punten. In 1999 heeft Jeugdharmonie Lentekrans meegedaan aan het jeugdconcours te Maasbracht en behaalde hier een mooie 2de plaats met 207 punten in de Festivalafdeling.

Op het einde van 1999 heeft Gerard Bijlmakers de dirigeerstok overgenomen van Rolf Prejean. Gerard Bijlmakers is tevens solo-fluittist in het grote orkest van Lentekrans Linne. Onder leiding van Gerard Bijlmakers zijn er veel mooie concerten gegeven. Ook werd er twee maal met veel succes deelgenomen aan het Euro-festival in Maasbracht. Maar het hoogtepunt van deze periode was zeker de concertreis naar Hongarije in 2002. Deze reis is uitstekend bevallen en is nog steeds onderwerp van gesprek binnen de (oudere) jeugd.

Sinds begin 2007 is de naam gewijzigd naar “Lentekrans Opleidingsorkest Linne”, kortweg “LOL!”. In september van datzelfde jaar heeft Hans Janssen na bijna 8 jaar de dirigeerstok van Gerard Bijlmakers overgenomen.
De afgelopen jaren heeft het Opleidingsorkest ook een aantal leuke concerten gegeven met onder andere Les Jeunes de Sainte Cécile (Eijsden) en Jeugdharmonie L’Union (Heythuysen). Vast op het jaarprogramma staan het Nieuwjaarsconcert (eerste zondag van het nieuwe jaar), de Voorspeeldag (november) en de Kerst-In (zondag voor Kerstmis).
Het Opleidingsorkest bereidt zich thans voor op hernieuwde deelname aan het Eurofestival, dat wordt gehouden te Heel op zondag 15 april 2012 Aan dit festival neemt het orkest deel samen met het Jugendorchester van Musikverein Cäcilia uit Waldfeucht (zie foto beneden). Tijdens een gezamenlijk repetitieweekend in Sevenum zijn de eerste stappen hiervoor gezet. Gerard Bijlmakers, oud-dirigent van het LOL, is thans dirigent van het Jugendorchester. Hij treedt in dit kader op als dirigent van de beide orkesten samen. Het gelegenheidsorkest heeft al een tweetal concerten gegeven. Voor het eerst in Linne tijdens de voorspeeldag in november 2011 en onlangs tijdens een koffieconcert op 18 maart 2012 in Waldfeucht. Tijdens deze concerten presenteren de leden zich in één tenue, te weten een speciaal vervaardigd poloshirt op een blauwe jeansbroek.Rijn-Maas-Noord.
De grensoverschrijdende samenwerking tussen Waldfeucht en Linne wordt gesteund door “INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland 2007-2013” met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van project 3 “Bedrijf en Integratie / People to People”. Het project wordt ondersteund door het programma-management in de Euregio Rijn-Maas-Noord.

In augustus 2012 heeft Sjraar Klaassens de leiding over het opleidingsorkest overgenomen. In augustus 2013 is Gerard Bijlmakers weer terug op het oude nest en heeft tot de dag van vandaag de muzikale leiding.

Sinds 2020 heeft Lieke Krantzen het dirigeerstokje van Gerard Bijlmakers overgenomen.